Tạo cửa hàng mới
Tên cửa hàng
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
Tài khoản của cửa hàng
 
Quốc gia-vùng nơi đặt cửa hàng (nhóm điều hành) của bạn
Nước/Vùng
Mô tả cửa hàng
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
Số điện thoại
  Please input
Đang lưu
Đã lưu
Lỗi không lưu được
Loại tiền tệ :
Tlh : Location-->
Mua các sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Bán sản phẩm trên toàn thế giới. Create Free Store
Tải lên từ địa phương
  

foreign trade sales manager

Haimen Lanxin Textiles Co., Ltd.foreign trade manager

JIANGSU CROSS-BORDER E-COMMERCIAL SERVICE CO., LTD.foreign trade representative

Tải lên từ địa phương
  
Công việc: Haimen Lanxin Textiles Co., Ltd. foreign trade manager / JIANGSU CROSS-BORDER E-COMMERCIAL SERVICE CO., LTD. foreign trade representative
Giáo dục: Yangzhou university / 扬州大学 / 揚州大学
Hiện tại: Suzhou, Jiangsu  Suzhou, Jiangsu  
[Zh]
我现在主要在海门兰昕纺织品有限公司从事外贸业务经理的工作,同时兼职江苏跨境电子商务服务有限公司从事其他产品的外贸销售工作。希望自己能多方面从事B2B或B2C的出口工作为世界各地的客户服务。谢谢
Khác(0) Xem thêm
[En]
Now I am working for Haimen Lanxin Textiles Co., Ltd. in this company, I am foreign trade manager. at the same time ,I export other products by JIANGSU CROSS-BORDER E-COMMERCIAL SERVICE CO., LTD. I hope I can find more ways such as B2B,B2C and so on to sell good China's products with reasonable price to people globally,thanks
Khác(0) Xem thêm
  Hiển thị các ngôn ngữ khác