Pera :
Lokasyon : Location-->
Bumili ng mga produkto mula sa lahat ng dako ng mundo. Ibenta ang mga produkto sa lahat ng dako ng mundo. Create Free Store
Mag-upload mula sa mga lokal
  
Mag-upload mula sa mga lokal
  

KIKUYA Japanese Cake

 
Shop (Team) ay matatagpuan sa:Japan


Long-established Japanese-style confection store followed in Nara Prefecture is more than 400 years. Founder 0/1585. Taste of tradition from generation to generation through all eternity, and the depth to be 26 kyuzaemon kikuya eiju will be delivered.


16.92  US Dollar
Green tea sponge cake one Honke Kikuya
30.46  US Dollar
Kiku No Sato 10 Piece Set / Honke Kikuya
33.09  US Dollar
Jelly 4 pieces (shiunji assorted 2-chestnut yokan 2) upstream / kikuya
7.9  US Dollar
Chestnut yokan Kuri Yokan (Chestnut) and upstream kikuya
7.9  US Dollar
Seiryukan Yokan / Honke Kikuya
7.9  US Dollar
Shiunkan Yokan/ Honke Kikuya
33.09  US Dollar
Yokan Set of 4Bars (2 Seiryukan,​ 1 Shiunkan,​ 1 Kuri Yokan) Japanese Cake/ Honnke Kikuya
33.09  US Dollar
Yokan 4 Stick Set (2 Seiryukan,​ 2 Kuri Yokan) Japanese Yokan/Honnke Kikuya
15.7  US Dollar
Kiku No Sato 5 Piece Set Oshiruko (sweet dessert soup)/ Honnke Kikuya
1