Upload Picture of option  
Currency :
Location : Location-->
Buy products from all over the world. Sell products to all over the world. Create Free Store
Ship From
China Mainland
Shipment Ship to all the world.
EMS/S.F Express/UPS/Fedex/DHL..
Shop Manager

李坚鑫   


About Shop
Product Name

Explosion models colorful atmosphere lights humidifier in addition to static water beauty instrument usb humidifier creative gift customization

Price
6.05  U.S. Dollar  (Quantity >=1 )
5.87  U.S. Dollar  (Quantity >=2 )
5.53  U.S. Dollar  (Quantity >=80 )
Color  
green
blue
pink
  
Please choose
Quantity
Option, Please choose

Add to Cart
About Shop
China Mainland
Cage
Shenzhen Kaiqi Century Technology Co., Ltd. is a professional manufacturer of mobile phone accessories and electronic products, with a complete and scientific quality management system. The integrity, strength and product quality of Shenzhen Kaiqi Century Technology Co., Ltd. have been recognized by the industry. Welcome friends from all walks of life come to visit, guide and negotiate business.
Other popular items of this shop
7.96  U.S. Dollar
Waterproof Bluetooth Speaker Wireless Mini Speaker Bathroom Sucker Mobile Car Subwoofer Small Speaker B10
[en] Input voltage: 5V/0.5A Frequency range: 50Hz-20KHz Standard specification: V2.1 EDR Overall signal-to-noise ratio: ≥75dB Battery capacity: 400Amh Product size: 85*85*55mm Output power: 3W Distortion: Less than 0.5% Stand-alone weight: 150g Charging interface: USB Self-timer mode: Supports battery life: 3 hours or so push-to-talk: Supports main materials: ABS/PP (high temperature flame retardant material TF card: not supported
6.05  U.S. Dollar
Explosion models colorful atmosphere lights humidifier in addition to static water beauty instrument usb humidifier creative gift customization
[en] Brand KAIQISJ Model x7 Applicable area 10 square meters or less Function Colorful magic atmosphere light tank capacity 1 liter or less Fog number 1 Operation mode Mechanical timing function No timing Water shortage Power protection does not support power mode USB Outline column noise 36dB or less rated voltage 5 (V) Rated power 1.5 (W) Applicable to households whether foreign trade is (this product is for foreign trade only, may not meet domestic product standards. Please buy with domestic buyers cautiously.) Certificate type FCC, ce, ROHS Color green, blue Color, pink main downstream platform independent station, AliExpress, wish, Amazon, ebay, LAZADA main sales area Northeast Asia, Europe, Africa, Southeast Asia, Middle East, South America, North America have licensable private label is cross-border supply is
0.51  U.S. Dollar
Applicable iphoneXS tempered glass film Apple 6/7/8plus mobile phone film 3D full screen cover carbon fiber soft
[en] Applicable models: Apple 6-7 series accessories Description: Wet cloth dry cloth bag (only with packaging) Material Description: Japan Asahi Glass, AB glue for Nippa, carbon fiber material. Process Description: 3D comprehensive process + anti-fingerprint effect processing Packing instructions: crystal box packaging, carton packaging (default brand neutral packaging)
Product description:
 
品牌 KAIQISJ
型号 x7
适用面积 10平米以下
功能 七彩魔幻氛围灯
水箱容量 1升以下
出雾口数 1个
操作方式 机械式
定时功能 无定时
缺水断电保护 不支持
电源方式 USB
外形 柱状
噪音 36dB以下
额定电压 5(V)
额定功率 1.5(W)
适用对象 家用
是否外贸 是(本商品仅供外贸用途,可能不符合境内产品标准。请境内买家谨慎购入。)证书类型 FCC,ce,ROHS
颜色 绿色,蓝色,粉色
主要下游平台 独立站,速卖通,wish,亚马逊,ebay,LAZADA
主要销售地区 东北亚,欧洲,非洲,东南亚,中东,南美,北美
有可授权的自有品牌 是
是否跨境货源 是
Brand KAIQISJ Model x7 Applicable area 10 square meters or less Function Colorful magic atmosphere light tank capacity 1 liter or less Fog number 1 Operation mode Mechanical timing function No timing Water shortage Power protection does not support power mode USB Outline column noise 36dB or less rated voltage 5 (V) Rated power 1.5 (W) Applicable to households whether foreign trade is (this product is for foreign trade only, may not meet domestic product standards. Please buy with domestic buyers cautiously.) Certificate type FCC, ce, ROHS Color green, blue Color, pink main downstream platform independent station, AliExpress, wish, Amazon, ebay, LAZADA main sales area Northeast Asia, Europe, Africa, Southeast Asia, Middle East, South America, North America have licensable private label is cross-border supply is
品牌KAIQISJ 型號x7 適用面積10平米以下功能七彩魔幻氛圍燈水箱容量1升以下出霧口數1個操作方式機械式定時功能無定時缺水斷電保護不支持電源方式USB 外形柱狀噪音36dB以下額定電壓5 (V) 額定功率1.5(W) 適用對象家用是否外貿是(本商品僅供外貿用途,可能不符合境內產品標準。請境內買家謹慎購入。)證書類型FCC,ce,ROHS 顏色綠色,藍色,粉色主要下游平台獨立站,速賣通,wish,亞馬遜,ebay,LAZADA 主要銷售地區東北亞,歐洲,非洲,東南亞,中東,南美,北美有可授權的自有品牌是是否跨境貨源是
Marca KAIQISJ Modelo x7 Área aplicable 10 metros cuadrados o menos Función Colorida atmósfera mágica capacidad del tanque de luz 1 litro o menos Número de niebla 1 Modo de operación Función de temporización mecánica Sin sincronización Falta de agua Protección de energía no es compatible con el modo de energía USB Esquema de la columna Ruido 36dB o menos voltaje nominal 5 (V) Potencia nominal 1.5 (W) Aplicable a los hogares si el comercio exterior es (este producto es solo para el comercio exterior, es posible que no cumpla con las normas de productos nacionales. Compre con cuidado con los compradores nacionales.) Tipo de certificado FCC, ce, ROHS Color verde, azul Color, estación independiente principal de la plataforma descendente de color rosa, AliExpress, deseo, Amazon, ebay, área de ventas principal de LAZADA El noreste de Asia, Europa, África, el sudeste de Asia, Medio Oriente, América del Sur, América del Norte tiene licencia etiqueta privada es el suministro transfronterizo es
ブランドKAIQISJモデルx7適用範囲10平方メートル以下機能カラフルなマジック雰囲気ライトタンク容量1リットル以下フォグ数1動作モードメカニカルタイミング機能タイミングなし水不足電源モードでの電源保護はUSB対応外形カラムノイズ定格電圧36dB以下5 (V)定格電力1.5(W)対外貿易の対象となる家庭に適用されます(この製品は貿易のみを目的としたものであり、国内製品基準を満たしていない可能性がありますので慎重に購入してください)カラー、ピンクの主要下流プラットフォームの独立ステーション、AliExpress、Amazon、eBay、LAZADAの主な販売地域北東アジア、ヨーロッパ、アフリカ、東南アジア、中東、南米、北米は、
브랜드 KAIQISJ 모델 x7 적용 범위 10m2 이하 기능 다채로운 매직 분위기의 가벼운 탱크 용량 1 리터 이하 포그 넘버 1 작동 모드 기계 타이밍 기능 타이밍 불충분 전원 부족 전원 보호 기능이 전원 모드를 지원하지 않습니다 USB 개요 열 잡음 36dB 이하 정격 전압 5 (V) 정격 전력 1.5 (W) 대외 무역 여부에 관계없이 가정용 제품 (이 제품은 대외 무역에만 해당되며 국내 제품 기준에 미달 될 수 있으므로 조심스럽게 구매하십시오.) 인증서 유형 FCC, CE, ROHS 색상 녹색, 파란색 색상, 분홍색 주요 하류 플랫폼 독립적 인 역, AliExpress, 소원, 아마존, 이베이, LAZADA 주요 판매 지역 동북 아시아, 유럽, 아프리카, 동남 아시아, 중동, 남아메리카, 북미 라이센스가 가능한 개인 상표는 국경 간 공급이 있습니다
Nhãn hiệu KAIQISJ Model x7 Diện tích áp dụng 10 mét vuông trở xuống Chức năng Bầu không khí ma thuật đầy màu sắc dung tích bình chứa 1 lít trở xuống Số sương mù 1 Chế độ hoạt động Chức năng hẹn giờ cơ khí Không có thời gian Thiếu nước Bảo vệ nguồn không hỗ trợ chế độ nguồn USB (V) Công suất định mức 1.5 (W) Áp dụng cho các hộ gia đình dù thương mại nước ngoài (sản phẩm này chỉ dành cho thương mại nước ngoài, có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn sản phẩm trong nước. Vui lòng mua với người mua trong nước một cách thận trọng.) Loại giấy chứng nhận FCC, ce, ROHS Màu sắc, hồng chính hạ lưu nền tảng độc lập trạm, AliExpress, mong muốn, Amazon, ebay, LAZADA chính khu vực bán hàng Đông Bắc Á, châu âu, châu phi, đông nam Á, trung Đông, nam Mỹ, bắc Mỹ có giấy phép nhãn hiệu riêng là cung cấp qua biên giới là
Jenama KAIQISJ Model x7 Kawasan yang berkenaan 10 meter persegi atau kurang Fungsi Lampu suluh yang berwarna-warni keupayaan cahaya Kapasiti tangki 1 liter atau kurang Bilangan kabus 1 Mod operasi Fungsi pemasaan mekanikal Tidak ada masa Kekurangan air Perlindungan kuasa tidak menyokong mod kuasa USB Bunyi lajur garisan 36dB atau kurang diberi nilai voltan 5 (V) Kuasa diberi nilai 1.5 (W) Berkenaan dengan isi rumah sama ada perdagangan luar negeri (produk ini hanya untuk perdagangan luar negeri, mungkin tidak memenuhi piawaian produk domestik Sila beli dengan pembeli domestik dengan hati-hati.) Jenis Sijil FCC, ce, ROHS Warna hijau, Warna merah jambu platform utama hilir utama, AliExpress, harapan, Amazon, ebay, LAZADA kawasan jualan utama Asia Timur Laut, Eropah, Afrika, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Selatan, Amerika Utara mempunyai label persendirian yang dilesenkan adalah bekalan merentas sempadan
Marchio KAIQISJ Modello x7 Area applicabile 10 metri quadrati o inferiore Funzione Serbatoio magico colorato Capacità serbatoio 1 litro o meno Numero nebbia 1 Modalità di funzionamento Funzione di temporizzazione meccanica Nessun tempo Mancanza di acqua La protezione dell'alimentazione non supporta la modalità di alimentazione Rumore della colonna Outline USB 36dB o meno 5 (V) Potenza nominale 1,5 (W) Applicabile alle famiglie se il commercio estero è (questo prodotto è solo per il commercio estero, potrebbe non soddisfare gli standard dei prodotti nazionali. Si prega di acquistare con gli acquirenti domestici con cautela.) Tipo di certificato FCC, ce, ROHS Colore verde, blu Colore, rosa principale stazione indipendente downstream piattaforma, AliExpress, wish, Amazon, ebay, principale area di vendita LAZADA Nord-est asiatico, Europa, Africa, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Sud America, Nord America hanno un'etichetta privata con licenza è la fornitura transfrontaliera è
Merke KAIQISJ Modell x7 Gjeldende område 10 kvadratmeter eller mindre Funksjon Fargerik magisk atmosfære lett tankkapasitet 1 liter eller mindre Tåkelummer 1 Driftsmodus Mekanisk timingfunksjon Ingen tidsinnstilling Vannmangel Strømbeskyttelse støtter ikke strømmodus USB Utsatt kolonnestøy 36 dB eller mindre nominell spenning 5 (V) Nominell effekt 1,5 (W) Gjelder for husholdninger om utenrikshandel er (dette produktet er kun for utenlandsk handel, kan ikke oppfylle norske produktstandarder. Vennligst kjøp med innenlandske kjøpere forsiktig.) Sertifikat type FCC, ce, ROHS Farge grønn, blå Farge, rosa hoved nedstrøms plattform uavhengig stasjon, AliExpress, ønske, Amazon, ebay, LAZADA viktigste salgsområde Nordøst-Asia, Europa, Afrika, Sørøst-Asia, Midtøsten, Sør-Amerika, Nord-Amerika har lisensiert private label er grenseoverskridende forsyning er
Marca KAIQISJ Modelo x7 Área aplicável 10 metros quadrados Função Atmosfera mágica colorida capacidade do tanque de luz 1 litro ou menos Número de neblina 1 Modo de operação Função de temporização mecânica Sem tempo Falta de água A proteção de energia não suporta o modo de energia USB Contorno do ruído da coluna 36dB ou menos (V) Potência nominal 1.5 (W) Aplicável aos agregados familiares se o comércio externo é (este produto é apenas para comércio exterior, pode não cumprir as normas do produto nacional. Por favor, compre com compradores nacionais com cautela.) Tipo de certificado FCC, ce, ROHS Cor verde, azul Cor, rosa principal estação independente de plataforma a jusante, AliExpress, desejo, Amazon, ebay, LAZADA principal área de vendas Nordeste da Ásia, Europa, África, sudeste da Ásia, Oriente Médio, América do Sul, América do Norte têm licenciado private label é transfronteiriça é
Marke KAIQISJ Modell x7 Anwendbare Fläche 10 Quadratmeter oder weniger Funktion Bunte magische Atmosphäre Licht Tank Kapazität 1 Liter oder weniger Nebel Nummer 1 Betriebsart Mechanische Timing - Funktion Kein Timing Wassermangel Power Protection unterstützt nicht Power - Modus USB Umriss Spalte Rauschen 36dB oder weniger Nennspannung 5 (V) Nennleistung 1,5 (W) Anwendbar für Haushalte, ob Außenhandel ist (dieses Produkt ist nur für den Außenhandel, möglicherweise nicht erfüllen inländische Produktstandards. Bitte kaufen Sie mit inländischen Käufern vorsichtig.) Zertifikat Typ FCC, CE, ROHS Farbe grün, blau Farbe, rosa wichtigsten Downstream-Plattform unabhängige Station, AliExpress, Wunsch, Amazon, ebay, LAZADA Hauptabsatzgebiet Nordost-Asien, Europa, Afrika, Südostasien, Mittlerer Osten, Südamerika, Nordamerika haben lizenzierbare Handelsmarke ist grenzüberschreitende Versorgung
العلامة التجارية KAIQISJ الموديل x7 مساحة قابلة للتطبيق 10 متر مربع أو أقل وظيفة ملون سحري جو سعة خزان خفيف 1 لتر أو أقل عدد الضباب 1 وضع التشغيل وظيفة التوقيت الميكانيكي لا توقيت نقص المياه لا يدعم وضع حماية الطاقة وضع طاقة USB ضوضاء العمود في العمود 36dB أو أقل من الجهد 5 (V) القدرة المقدرة 1.5 (W) ينطبق على الأسر إذا كانت التجارة الخارجية (هذا المنتج مخصص للتجارة الخارجية فقط ، قد لا يفي بمعايير المنتجات المحلية. يرجى الشراء مع المشترين المحليين بحذر.) نوع الشهادة FCC ، ce ، ROHS اللون أخضر ، أزرق اللون ، وردي محطة رئيسية منصة المصب مستقلة ، AliExpress ، أتمنى ، الأمازون ، موقع ئي باي ، منطقة المبيعات الرئيسية LAZADA شمال شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وعلامة تجارية خاصة للتراخيص هو العرض عبر الحدود
Марка KAIQISJ Модель x7 Применимая площадь 10 квадратных метров или менее Функция Цветная магическая атмосфера Легкий резервуар емкостью 1 литр или меньше Противотуманный номер 1 Режим работы Механическая синхронизация Нет времени Недостаток воды Защита от электропитания не поддерживает режим питания USB Штриховой шум 36 дБ или менее Номинальное напряжение 5 (V) Номинальная мощность 1,5 (Вт) Применимо к домашним хозяйствам, независимо от того, является ли внешняя торговля (этот продукт предназначен только для внешней торговли, может не соответствовать стандартам отечественного продукта. Покупайте с осторожностью у покупателей). Тип сертификата FCC, ce, ROHS Цвет зеленый, синий Цветная, независимая радиостанция, расположенная ниже по течению, AliExpress, желание, Amazon, ebay, основная зона продаж LAZADA. Северо-Восточная Азия, Европа, Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Южная Америка, Северная Америка имеют лицензированную частную марку,
Marka KAIQISJ Model x7 Powierzchnia użyteczna 10 metrów kwadratowych lub mniejsza Funkcja Kolorowa magiczna atmosfera pojemność zbiornika na światło 1 litr lub mniej Liczba mgły 1 Tryb pracy Mechaniczna funkcja pomiaru czasu Brak pomiaru czasu Brak wody Zabezpieczenie mocy nie obsługuje trybu zasilania USB Zarys hałasu kolumny 36dB lub mniej napięcie znamionowe 5 (V) Moc znamionowa 1,5 (W) Obowiązuje dla gospodarstw domowych, niezależnie od tego, czy handel zagraniczny jest (niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do handlu zagranicznego, może nie spełniać standardów krajowych.) Kupuj ostrożnie z nabywcami krajowymi.) Rodzaj certyfikatu FCC, ce, ROHS Kolor zielony, niebieski Kolorowa, różowa główna stacja niezależna od platformy dystrybucyjnej, AliExpress, życzenie, Amazon, eBay, główny obszar sprzedaży LAZADA Azja Północno-Wschodnia, Europa, Afryka, Azja Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, Ameryka Północna mają licencjonowaną markę własną to dostawy transgraniczne
Märke KAIQISJ Modell x7 Gällande område 10 kvadratmeter eller mindre Funktion Färgfull magisk atmosfär lätt tankkapacitet 1 liter eller mindre Duggnummer 1 Driftläge Mekanisk tidsfunktion Ingen tidsfördröjning Vattenbrist Effektskydd stöder inte strömläget USB Överspalt kolumnbuller 36dB eller mindre märkspänning 5 (V) Nominell effekt 1,5 (W) Gäller hushållen om utrikeshandeln är (den här produkten är endast för utrikeshandeln, kanske inte uppfyller nationella produktstandarder. Var god och köp försiktigt med inhemska köpare.) Typ av certifikat FCC, ce, ROHS Färg grön, blå Färg, rosa huvudsakliga nedströms plattform oberoende station, AliExpress, önskan, Amazon, ebay, LAZADA huvudförsäljning Nordöstra Asien, Europa, Afrika, Sydostasien, Mellanöstern, Sydamerika, Nordamerika har licensierade privata etiketter är gränsöverskridande utbudet är
ยี่ห้อ KAIQISJ รุ่น x7 พื้นที่ใช้สอย 10 ตารางเมตรหรือน้อยกว่าฟังก์ชั่นสีสันความมหัศจรรย์ของถังความจุถังแสง 1 ลิตรหรือน้อยกว่าหมอกหมายเลข 1 โหมดการทำงานโหมดการทำงานของระบบเครื่องกลเวลาไม่มีการขาดแคลนน้ำการป้องกันไฟไม่สนับสนุนโหมดพลังงาน USB Outline column noise 36dB หรือน้อยกว่า 5 (ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการค้าต่างประเทศเท่านั้นอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในประเทศกรุณาซื้อกับผู้ซื้อในประเทศด้วยความระมัดระวัง) ประเภทของใบรับรอง FCC, CE, ROHS สีเขียว, น้ำเงิน Color, สีชมพูสถานีหลักแพลตฟอร์มล่องแพ, AliExpress, ต้องการ, Amazon, ebay, LAZADA ขายพื้นที่หลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอเชีย, แอฟริกา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางอเมริกาใต้อเมริกาเหนือมีฉลากส่วนตัวอนุญาตให้ใช้สิทธิข้ามพรมแดนคือ
Mærke KAIQISJ Model x7 Gældende område 10 kvadratmeter eller mindre Funktion Farverig magisk atmosfære Let tankkapacitet 1 liter eller mindre Tågnummer 1 Driftstilstand Mekanisk timingfunktion Ingen timing Vandmangel Strømbeskyttelse understøtter ikke strømtilstand USB Overskrifts kolonne støj 36 dB eller mindre nominel spænding 5 (V) Nominel effekt 1,5 (W) Gælder for husholdninger, hvorvidt udenrigshandel er (dette produkt er udelukkende til udenlandsk handel, kan ikke opfylde de nationale produktstandarder. Køb venligst med husholdningseksperter forsigtigt.) Certifikat type FCC, ce, ROHS Farve grøn, blå Farve, pink main downstream platform uafhængig station, AliExpress, ønske, Amazon, ebay, LAZADA vigtigste salgsområde Nordøstasien, Europa, Afrika, Sydøstasien, Mellemøsten, Sydamerika, Nordamerika har licensable private label er grænseoverskridende forsyning er
Marque KAIQISJ Modèle x7 Surface utile 10 mètres carrés ou moins Fonction Ambiance magique colorée Capacité du réservoir de lumière 1 litre ou moins Numéro de brouillard 1 Mode de fonctionnement Fonction de minutage mécanique Pas de manque d'eau La protection de l'alimentation ne prend pas en charge le mode d'alimentation Bruit de sortie 36 dB ou moins (V) Puissance nominale 1,5 (W) S'applique aux ménages, que leur commerce extérieur soit (ce produit est pour le commerce extérieur seulement, peut ne pas respecter les normes nationales. Veuillez acheter avec des acheteurs nationaux avec prudence.) Type de certificat FCC, ce, ROHS Couleur verte, bleue Couleur, rose, principale station indépendante de la plate-forme aval, AliExpress, Souhait, Amazon, eBay, LAZADA, zone de vente principale, Asie du Nord-Est, Europe, Afrique, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Amérique du Nord sous licence.
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Zh  
Customer Reviews
English
Chinese Simplified
Chinese Traditional
Japanese
Spanish
Korean
French
Thai
Vietnamese
Malay
Portuguese
German
Italian
Arabic
Russian
Hebrew
Polish
Swedish
Norwegian
Danish
Afrikaans
Albanian
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Chichewa
Croatian
Czech
Dutch
Esperanto
Estonian
Filipino
Finnish
Galician
Georgian
Greek
Gujarati
Haitian Creole
Hausa
Hebrew
Hindi
Hmong
Hungarian
Icelandic
Igbo
Indonesian
Irish
Javanese
Kannada
Kazakh
Khmer
Klingon
Lao
Latin
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar (Burmese)
Nepali
Persian
Punjabi
Romanian
Serbian
Sesotho
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Sudanese
Swahili
Tajik
Tamil
Telugu
Turkish
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Welsh
Yiddish
Yoruba
Zulu
1
...