நாணய :
Розташування : Location-->
. உலகம் முழுவதும் இருந்து பொருட்கள் வாங்க உலகம் முழுவதும் பொருட்கள் விற்க. Create Free Store
உள்ளூர் பதிவேற்றவும்
  
உள்ளூர் பதிவேற்றவும்
  

Kinumurasaki

 
சேர் கடை (குழு):Japan
கடை மேலாளர்
今藤志保


It was only one material, sericin, that solved all the skin problems. The silk purple series was developed with the desire to be the skin care closest to the human skin. Sericin, which constitutes silk, contains 18 kinds of amino acids and has properties close to that of human skin. We awaken the sleeping skin cells and draw out the original strength of the skin. Five power of surprise hidden in silk. 1. Surprising moisturizing power 2. Sunscreen effect 3. Gentle ingredients that can be used even in babies 4. Protect skin from bacteria by antibacterial action 5. Suppress melanin pigment generation


24.86  அமெரிக்க டாலர்
Cleansing foam Kinumurasaki
78.14  அமெரிக்க டாலர்
Beauty serum Kinumurasaki
69.26  அமெரிக்க டாலர்
Moisturizing cream Kinumurasaki
51.5  அமெரிக்க டாலர்
Toner Lotion Kinumurasaki
42.62  அமெரிக்க டாலர்
S powder Kinumurasaki
87.01  அமெரிக்க டாலர்
Eye cream Kinumurasaki
33.74  அமெரிக்க டாலர்
Facial mask Kinumurasaki
1