อัปโหลดรูปภาพของตัวเลือก  
เงินตรา :
ManzilVị trí" : Location-->
ซื้อสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก ขายสินค้าไปทั่วโลก Create Free Store
จัดส่งสินค้าจาก
Japan
Shipment Ship to all the world.
EMS/S.F Express/UPS/Fedex/DHL..
ผู้จัดการร้าน

野村秋文 (Wholesale)   


เกี่ยวกับร้าน
ชื่อผลิตภัณฑ์

LECELL For Body(吸引ローラー+EMS)【日本製】

ราคา
730.8  ดอลลาร์สหรัฐ  (ปริมาณ >=1 )
ปริมาณ
ตัวเลือก, Please choose

ใส่ในรถเข็น
เกี่ยวกับร้าน
Japan
Wholesale of Japanese beauty salon equipment
We are selling wholesale to beauty salon owners. Various equipment is available
รายการยอดนิยมอื่น ๆ ของร้านนี้
36.54  ดอลลาร์สหรัฐ
ビロードジェル【LECELL For Body(レセルボディ)【純正ボディジェル】200g
รายละเอียดของสินค้า:
 
Ja  
本格ボディメイキングをスタイリッシュに

■商品説明
業界初のプロ向けハンディタイプ式吸引ローラー機器が登場しました!
専用ジェルも付属しておりますので機器到着後、すぐにご使用いただけます。

3つのポイント
・カンタン本格エクササイズ
本体に内蔵のマイクロポンプが吸引し、エステティシャンの指の動きをモデルに設計されたローラーで優しく運動させます。
さらに2つのローラーは電極となっており、ローラーカップ内に吸引し心地よいEMS効果を与え美容効果を高めます。

・エルゴノミックデザイン
トリートメント時により自然に無理な力を使わず扱えるように、最適化された設計がされています。

・直感的カンタン操作
ユーザビリティを考慮した機能とプログラムによりマニュアルを読まなくて
も直感的にカンタンに操作していただくことができます。


ボディ用美容機器として永く愛用されてきたローラー機器です。
ハンディタイプなので自分の手と同じように使用できるだけでなく、コンパクトサイズながら体感は十分にあります。
ความคิดเห็นของลูกค้า
อังกฤษ
จีนประยุกต์
จีนดั้งเดิม
ญี่ปุ่น
สเปน
เกาหลี
ฝรั่งเศส
ไทย
เวียดนาม
มาเลย์
โปรตุเกส
เยอรมัน
อิตาลี
อาหรับ
รัสเซีย
เฮบรู
โปแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
เดนมาร์ก
อัฟริกัน
อัลบาเนีย
อาร์เมเนีย
อาเซอร์ไบจาน
บาส์ก
เบลารุส
เบนกาลี
บอสเนีย
เบลเยียม
คาตาลัน
ซีบัวโน
Chichewa
โครเอเชีย
เชก
ดัทช์
ภาษาโลก
เอสโทเนีย
ฟิลิปปินส์
ฟินแลนด์
กาลิเชีย
จอร์เจีย
กรีก
กุจราช
ชาวเฮติ
เฮาซา
เฮบรู
ฮินดี
ม้ง
ฮังการี
ไอร์แลนด์
Igbo
อินโดนีเซีย
ไอริส
ชวา
คันนาดา
คาซัค
เขมร
คลิงออน
ลาว
ละติน
ลัตเวีย
ลิธัวเนีย
ภาษามาซิโดเนีย
มาลากาซี
มาเลยาลัม
มอลเทส
เมารี
มาราติ
มองโกเลีย
พม่า (พม่า)
เนปาล
เปอร์เซีย
ปัญจาบ
โรมาเนีย
เซอร์เบีย
พัฒนาการ
สิงหล
สโลวัค
สโลวีเนีย
โซมาเลีย
ซูดาน
สะวาฮิลี่
ทาจิก
ทมิฬ
เทลูกู
ตุรกี
ยูเครน
เออร์ดู
อุซเบค
เวลช์
ยิว
ยูรูบา
ซูลู
1
...